-Innehar ID-O6.

-Motorsågs-kort A+B.

-Heta arbeten.

-Innehar entreprenad-försäkring ( ansvars-försäkrad ).

-Röj-såg  RA, RB, RT.

-Truck-kort .

-Maskinförarkort hjullastare C2 Godshantering.

-Skogsbruksskolan i Älvdalen 1988-99.