Arbetstid Mån - Fredag 07:00-17:00  

Välkommen till T.A.B trädfällning

Kontakta Tomas Bergström vid fundering på 070:86 29 103

Fäller alla sorters träd på tomter
Fäller alla sorters träd på tomter

STUBBFRÄS.

Vi stubb-fräser alla storlekar på stubbar i Dalarnas och Gävleborgs län.

RUT-AVDRAG GÄLLER ENLIGT FÖLJANDE :

Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas: häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden. klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost. Även trädfällning. 

Mer